- pre produkty vyberáme a nastavujeme najvýhodnejšiu dopravu individuálne

- pravidelne prehodnocujeme ponuky a ceny dopravcov

- priebežne sledujeme a porovnávame ceny dopravy u konkurencie

- pre naše produkty vyberáme najvhodnejšiu a najvýhodnejšiu dopravu

- v prípade špeciálnych požiadaviek vieme zabezpečiť individuálnu dopravu a podmienky